EVO SFV Pools

SmashGG Link : EVO 2017 Street Fighter V

Pool1 = 一次プール Pool2 = 二次プール W-sf,L-sf = セミファイナルの上の山から1,2,3,4

Player
Type
入賞歴アリCPTポイント持ち
Rnak   Player Char Pool1 Pool2 W-sf L-sf GP +